Мэдээ мэдээлэл

K мобимн-н азтан тодoрлоо

Мэдээний товчлол 1. Хайнаньд аялах азтан 2. Байгал далайд аялах азтан 3. К мобимн холбоотой мэдээллүүд 4. К мобимн рекламууд 1. Хайнаньд аялах азтан 04.22-06.05-ны хооронд