Зээлийн бусад үйлчилгээ

Зээлийн тооцоолуур

product1

Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл

Ахуй нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулан богино, дунд хугацаагаар олгогдох зээл юм.

Шаардлага
 • Орлого /албан , албан бус/
 • Барьцаа хөрөнгө / о.сууц/
Нөхцөл
 • 3-4% /Сарын хүү /
 • 2-12 сарын хугацаатай
 • Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний 60% зээл олгоно
 • Зээл олголтын шимтгэл 1%
product2

жижиг дунд Бизнесийн зээл

Ахуй нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулан богино, дунд хугацаагаар олгогдох зээл юм.

Шаардлага
 • Орлого /албан , албан бус/
 • Барьцаа хөрөнгө / о.сууц/
Нөхцөл
 • 3-4% /Сарын хүү /
 • 2-12 сарын хугацаатай
 • Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний 60% зээл олгоно
 • Зээл олголтын
  шимтгэл 1%
product3

хэрэглээний зээл

Ахуй нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулан богино, дунд хугацаагаар олгогдох зээл юм.

Шаардлага
 • Гэрээт байгууллагын ажилтан байх
Нөхцөл
 • 2,5%-3,5% /сарын хүү/
 • 500,000 ₮ - 1,000,000 ₮
 • 1-12 сар
product6

Автомашин лизингийн зээл

Ахуй нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулан богино, дунд хугацаагаар олгогдох зээл юм.

Шаардлага
 • МУ-н гаалиар орж ирсэн
 • Монгол улсад яваагүй
 • Урьдчилгаа 30%
Нөхцөл
 • 1-50 сая төгрөг
 • 2-24 сар
 • 3%-4% /сарын хүү/
product4

Орон сууцны 3%-6% зээл

Ахуй нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулан богино, дунд хугацаагаар олгогдох зээл юм.

Шаардлага
 • Урьдчилгаа 30%
 • Гэрээт байгууллагаас О.С-г сонгох
 • Хамтран зээлдэгч
 • Орлого /албан , албан бус/
Нөхцөл
 • 1-5 жил
 • 3%-6% /жилийн хүү/
 • Урьдчилгаа өндөр төлөх тусам хүү буурна
 • Хугацаа богино үед хүү буурна.
 • Зээл олголтын шимтгэл 1 %
 • Төлбөр тасалдлын болон Барьцаа хөрөнгийн даатгал хийгдэнэ.
product5

Автомашин барьцаалсан зээл

Ахуй нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулан богино, дунд хугацаагаар олгогдох зээл юм.

Шаардлага
 • Автомашин өөрийн нэр дээр байх
 • 2008 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн
 • Үзлэг оношлогоонд бүрэн хамрагдсан
 • Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар төлсөн
Нөхцөл
 • 1-50 сая төгрөг хүртэл
 • 2-12 сар хугацаатай
 • 4-5% хүүтэй / сарын хүү/
 • Шимтгэл 1 хувь
 • ББСБ нэр дээр зээлийн хугацаанд шилжих
 • Жолоочийн болон Авто тээврийн даатгалд хамрагдах