Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

product1

Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл

Ахуй нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулан богино, дунд хугацаагаар олгогдох зээл юм.

Дэлгэрэнгүй
product2

Жижиг дунд бизнесийн зээл

Ахуй нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулан богино, дунд хугацаагаар олгогдох зээл юм.

Дэлгэрэнгүй
product3

хэрэглээний зээл

Ахуй нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулан богино, дунд хугацаагаар олгогдох зээл юм.

Дэлгэрэнгүй
product4

Орон сууцны 3%-6% зээл

Ахуй нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулан богино, дунд хугацаагаар олгогдох зээл юм.

Дэлгэрэнгүй
product5

Автомашины лизингийн зээл

Ахуй нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулан богино, дунд хугацаагаар олгогдох зээл юм.

Дэлгэрэнгүй
product6

Автомашин барьцаалсан зээл

Ахуй нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулан богино, дунд хугацаагаар олгогдох зээл юм.

Дэлгэрэнгүй